30 augustus 2019

door John Geijp (DvhN)

Een consortium met Gasunie en Groningen Seaports gaat tijdens de Olympische en Paralympische Spelen van Tokyo in 2020 groene waterstof promoten als de duurzame energiedrager van de toekomst. Het gaat ook de Nederlandse deelnemers, TeamNL, financieel steunen.

Voor deze zogeheten ‘Missie H2’ werken de betrokken bedrijven samen met NOC*NSF. Chef de mission Pieter van den Hoogenband en topzwemster Ranomi Kromowidjojo uit Sauwerd gaven vrijdagmiddag in Kinderdijk het startsein voor ‘Missie H2’. De andere deelnemers aan het consortium zijn Shell, centrale verwarmingsfabrikant Remaha, netbeheerder Stedin en het hoofdstedelijke havenbedrijf Port of Amsterdam.

Gasunie en Seaports doen mee aan Missie H2 tijdens de Olympische Spelen in Tokyo.

Belangrijke grondstof voor de chemie

Japan heeft waterstof gekozen als thema voor de Spelen. Volgens directeur Gerard Dielessen van NOC*NSF is het sportevenement daarom ook voor Nederland een goede gelegenheid om de mogelijkheden van waterstof te laten zien. Behalve als energiedrager is waterstof ook een belangrijke grondstof voor de chemie.

Gasunie en Groningen Seaports spelen een hoofdrol in de plannen om in Noord-Nederland een groene waterstofeconomie te ontwikkelen die ook van nationaal belang is. Beide bedrijven zijn betrokken bij een reeks projecten rond de duurzame energiedrager. Volgens Ulco Vermeulen van de Raad van Bestuur van Gasunie is ‘Missie H2’’ een mooie kans om het Nederlandse publiek meer bekend te maken met de mogelijkheden van waterstof en de initiatieven die al in gang zijn gezet. In juni opende koning Willem-Alexander in Zuidwending de proeffabriek voor groene waterstof van Gasuniedochter Hystock in Zuidwending.

Vermeulen: ,,Ons doel is een brede beweging op gang te brengen ten behoeve van de energietransitie. Samen innoveren en samen de schouders eronder.”

‘Duurzaamste haven van Nederland’

Directeur Cas König van Groningen Seaports hoopt dat ‘Missie H2’ bijdraagt aan de ambitie om de duurzaamste haven van Nederland te worden. ,,Waterstof speelt daarbij een grote rol. Bijvoorbeeld bij het verduurzamen van onze klanten die actief zijn in de chemie en industrie. Een goede samenwerking op regionaal en nationaal niveau is daarbij belangrijk. Via ‘Missie H2’ willen wij Nederland laten kennis maken met de enorme mogelijkheden die waterstof te bieden heeft”, aldus König

Dielessen toonde zich vrijdagmiddag ingenomen met de samenwerking. ,,Wij kunnen de steun op weg naar de Spelen van Tokyo 2020 goed gebruiken”, aldus de directeur van NOC*NSF. De bedoeling is dat vooral via sporten die met water te maken hebben de verworvenheden van waterstof worden uitgedragen. Water is de belangrijkste grondstof van waterstof en het vormt de enige uitstoot bij het gebruik van waterstof als ‘brandstof’.

Noorden voortrekker van waterstofplannen

De olympische ‘Missie H2’ komt niet helemaal als een verrassing. Toen koning Willem-Alexander op 28 april vorig jaar in Groningen Koningsdag in Groningen vierde, trof hij op de Grote Markt zwemster Ranomi Kromowidjojo op een fiets waarmee zij groene waterstof produceerde.

Het was een bescheiden voorbode voor ‘Missie H2’ waarvoor de plannen toen nog heel pril waren. Het optreden van de Groningse sportvrouw vestigde ook de aandacht op ambities met groene waterstof in Noord-Nederland.

Woordvoerder Michiel Bal van Gasunie benadrukt dat het bij ‘Missie H2’ om een nationale aangelegenheid gaat. De campagne moet volgens hem nog nader worden uitgewerkt en is het aannemelijk dat Noord-Nederland als voortrekker van de waterstofplannen een plek krijgt in het verhaal.

Gasunie is met de Rabobank en de provincie Groningen ook betrokken bij de ombouw van het duurzame zeiljacht Ecolution van de in 2014 overleden astronaut Wubbo Ockels tot waterstofschip. Dat project staat volgens Bal los van de landelijke missie. Het is nog niet duidelijk of oude plannen om met het schip naar de Spelen in Tokyo te gaan haalbaar zijn.

De plannen voor een noordelijke waterstof economie werden begin 2017 namens de Noordelijke Innovation Board gelanceerd door professor Ad van Wijk. De gedachte is dat met groene elektriciteit van grote windparken boven de Waddeneilanden water grootschalig wordt gescheiden in zuurstof en waterstof. Negentien grote bedrijven in Groningen en Drenthe hebben inmiddels een investeringsagenda opgesteld die tot 2030 voorziet in 2,8 miljard euro aan investeringen in ruim 30 projecten.